Gospodarka odpadami medycznymi

Obowiązki wynikające z przepisów prawa podlegające kontroli i konsekwencje ich nieprzestrzegania

szkolenie online

DATA: 20 MARCA 2023 r.

GODZINA: 10:00 - 13:30

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona

Partner wydarzenia

Jeśli nie zdążyli Państwo wziąć udziału w tym wydarzeniu zachęcamy do wykupienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi

NAGRANIE

 • Prezentację merytoryczną dotyczącą omawianej tematyki [objętość materiałów szkoleniowych: 125 stron]
 • Odpowiedzi eksperta na pytania, które pojawiły się na czacie podczas szkolenia
 • Wzorcowe dokumenty w wersji edytowalnej (do wykorzystania w Państwa placówce):

Wraz z linkiem do nagrania ze szkolenia otrzymają Państwo materiały szkoleniowe zawierające:

 • Instrukcja segregacji odpadów medycznych
 • Niezamknięty szablon "Zasady selektywnego zbierania odpadów na stanowisku pracy"

Wobec wyzwań aktualnego otoczenia prawnego i zaostrzonych wymagań w branży odpadowej, niezbędne jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie, podniesienie świadomości dotyczącej praw i obowiązków kontrolerów i podmiotów objętych kontrolą, a także ewentualnych konsekwencji administracyjnych i karnych. Wszystkie te zagadnienia i odpowiedzi na nurtujące problemy znajdą Państwo na szkoleniu, na które serdecznie zapraszamy.

 • Gospodarka odpadami wytwarzanymi w wyniku świadczenia usług opieki zdrowotnej staje się coraz trudniejszym zagadnieniem i wyzwaniem podmiotów medycznych, zwłaszcza w czasie szczególnego nasilenia zagrożeń mikrobiologicznych, wymuszających szczególne podejście do tego tematu.
 • Z drugiej strony Inspekcja Ochrony Środowiska kładzie coraz większy nacisk na kontrole, w tym czynności niewymagające zawiadamiania przedsiębiorcy, co także dotyczy podmiotów uczestniczących w obrocie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
 • W branży związanej z opieką zdrowotną niezbędne jest dochowanie staranności, by postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi (zwłaszcza o właściwościach zakaźnych) było bezpieczne i zgodne z prawem w każdym ogniwie systemu.

Szkolenie, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.


to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia

 • jakie obowiązki z zakresu gospodarki odpadami spoczywają na wszystkich uczestnikach gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi?
 • w jaki sposób zorganizować gospodarkę odpadami medycznymi w podmiocie leczniczym? [omówienie zakresu przykładu instrukcji postępowania z odpadami]
 • kiedy podmiot leczniczy podlega pod obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami?
 • jak wygląda obrót odpadami medycznymi i kto ponosi odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, w szczególności zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne?
 • jakie organy posiadają uprawnienia do kontroli podmiotów gospodarujących odpadami medycznymi?
 • Jakie są etapy i zakresy kontroli i jak się przygotować?
 • Jakie są sankcje i działania pokontrolne? Co może zrobić podmiot kontrolowany?

- Trzy godziny wiedzy

- Wysoki poziom merytoryczny

- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym na czacie

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Jeśli nie zdążyli Państwo wziąć udziału w tym wydarzeniu zachęcamy do wykupienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi

NAGRANIE

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:


 • Przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność w obszarze gospodarki odpadami medycznymi, w tym:
 • Pracowników placówek medycznych państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami medycznymi.
 • Kadrę zarządzającą szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia, aptek, hurtowni farmaceutycznych, laboratoriów medycznych, gabinetów medycznych, stomatologicznych, kosmetycznych, weterynaryjnych.
 • Prowadzących przychodnie weterynaryjne.
 • Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem lub uzupełnieniem wiedzy w zakresie praw i obowiązków podmiotu gospodarującego odpadami medycznymi tak, aby uchronić się przed odpowiedzialnością w przypadku ujawnienia nielegalnego zagospodarowania tych odpadów.
 • transportujących odpady medyczne i weterynaryjne,
 • prowadzących spalarnie odpadów niebezpiecznych,
 • zbierających zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne.

Program szkolenia

Gospodarka odpadami medycznymi

Obowiązki wynikające z przepisów prawa podlegające kontroli i konsekwencje ich nieprzestrzegania

Egzamin Dojrzałości, czyli 18 lat w Transporcie Odpadów Medycznych

 • Odpady medyczne w placówce opieki zdrowotnej – kłopot wymagający szczególnej uwagi i dbałości o prawidłowe i zgodne z prawem zagospodarowanie,
 • Jak wygląda obrót odpadami medycznymi i weterynaryjnymi o właściwościach zakaźnych zgodnie z obowiązującym prawem?
 • Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami medycznymi – czy tylko ustawa o odpadach?
 • Prawa i obowiązki podlegające kontroli u podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, wynikające z przepisów prawa.
 • Elementy organizacji postępowania z odpadami w podmiocie leczniczym – przykłady instrukcji do wykorzystania.
 • Odpowiedzialność za odpady medyczne i weterynaryjne– kto ponosi konsekwencje w przypadku ujawnienia niezgodnego z prawem zagospodarowania?
 • Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego i organu kontroli.
 • Działania pokontrolne – odpowiedzialność administracyjna i karna.
 • Problemy występujące w gospodarce odpadami medycznymi

Wprowadzenie

Uczestnicy systemu gospodarki odpadami medycznymi

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w szkoleniu

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

Jeśli nie zdążyli Państwo wziąć udziału w tym wydarzeniu zachęcamy do wykupienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi

NAGRANIE

 • Prezentację merytoryczną dotyczącą omawianej tematyki [objętość materiałów szkoleniowych: 125 stron]
 • Odpowiedzi eksperta na pytania, które pojawiły się na czacie podczas szkolenia
 • Wzorcowe dokumenty w wersji edytowalnej (do wykorzystania w Państwa placówce): 

Wraz z linkiem do nagrania ze szkolenia otrzymają Państwo materiały szkoleniowe zawierające:

 • Instrukcja segregacji odpadów medycznych
 • Niezamknięty szablon "Zasady selektywnego zbierania odpadów na stanowisku pracy"

Koszt udziału w webinarium

349 zł netto + VAT

429,27zł brutto

REJESTRACJA

W trakcie szkolenia ekspert udzieli odpowiedzi na najczęściej zadane pytania dotyczące odpadów medycznych, w tym m.in


 • Jakie obowiązki spoczywające na wszystkich uczestnikach gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym w szczególności na wytwórcach tych odpadów są kluczowe dla prawidłowo funkcjonującego systemu i podlegają szczególnej kontroli?
 • Jakie uprawnienia kontrolne posiadają organy ochrony środowiska i organy Inspekcji Ochrony Środowiska wobec uczestników gospodarki odpadami medycznymi?
 • Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych tak, aby uchronić się przed odpowiedzialnością w przypadku ujawnienia nielegalnego zagospodarowania tych odpadów?

Prelegenci

dr inż Anna Popławska

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, doktor nauk o rolnictwie i ogrodnictwie – oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Zajmuje się zawodowo doradztwem i konsultingiem w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności gospodarką odpadami.


Posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska, a doświadczenie dotyczące realizacji obowiązków wytwórcy odpadów medycznych nabyła będąc zatrudnioną w jednym ze szpitali.


Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także szkolenia inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, podmiotów korzystających ze środowiska oraz funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów. Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo i nielegalnych praktyk.

Jakub Jędryczka

Dyrektor ds. Prawnych i Handlowych, EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o.

Wieloletni praktyk w zakresie transportu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych i weterynaryjnych.


Magister Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzające w spółce będącej jednym z liderów rynku transportu odpadów medycznych na obszarze Województwa Śląskiego.


Autor cyklicznie pojawiających się artykułów, obejmujących swym zakresem zagadnienia dot. bezpieczeństwa związanego z gromadzeniem i transportem odpadów medycznych i weterynaryjnych. W zakresie jego zainteresowań pozostają szeroko pojęta tematyka gospodarki obiegu zamkniętego, problematyka zamówień publicznych oraz kwestie związane z optymalizacją procesu transportu.


Z branżą gospodarowania odpadami związany jest od początku swojej naukowej i zawodowej kariery. Jako drugie pokolenie obecne w sektorze, miał okazję początkowo obserwować, a następnie bezpośrednio uczestniczyć w jego ewolucji na przestrzeni ostatnich lat. Prywatnie fan motorsportu.

Szkolenie online krok po kroku

 • Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)
 • Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail
 • Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie
 • W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat
 • Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw
 • Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu? Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi.

Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt w sprawie szkolenia:

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 782 971 203, e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl


Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt w sprawie promocji i współpracy z partnerami:

Katarzyna Szyińska

tel. +48 784 001 822, e-mail: k.szyinska@abrys.pl


ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807