SZKOLENIE ON-LINE

wtorek, 26 października 2021 r.

w godzinach 9.00 - 13.00

Postępowanie z odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi


 • Obowiązki wytwórcy odpadów medycznych i weterynaryjnych
 • Magazynowanie odpadów medycznych
 • Obowiązki transportujących odpady medyczne i weterynaryjne
 • Zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych
 • Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi w związku z Covid-19
 • Zasady ewidencji odpadów
 • Odpowiedzialność karna


to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia

24-25 sierpnia 2021

Szkolenie, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

- Ponad cztery godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu? Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Oferujemy odrębne szkolenia z BDO
dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne: m.lukaszewicz@abrys.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto

Uczestnicy szkolenia:

 • szpitale,
 • sanatoria,
 • gabinety kosmetyczne,
 • gabinety lekarskie,
 • podmioty odpowiedzialne za transport odpadów medycznych,
 • spalarnie odpadów medycznych,
 • kliniki weterynaryjne

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach


Prowadząca szkolenie:

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


8:00 - 09:00 - Rejestracja Uczestników


09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

1. Definicja odpadów medycznych i weterynaryjnych:

a. Odpady medyczne

b. Odpady weterynaryjne

c. Odpady zakaźne

d. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z katalogiem odpadów

e. Utrata statusu odpadów niebezpiecznych


2. Obowiązki wytwórcy odpadów medycznych i weterynaryjnych


3. Magazynowanie odpadów medycznych:

a. Dopuszczone rodzaje opakowań

b. Magazynowanie odpadów szczególnie zakaźnych

 c. Oznakowanie opakowań

 d. Pozostałe zasady magazynowania odpadów medycznych

 e. Jak postępować w sytuacji braku przepisów szczegółowych dotyczących odpadów weterynaryjnych?


4. Obowiązki transportujących odpady medyczne i weterynaryjne

 a. Szczegółowe zasady transportu wewnętrznego

 

5. Zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych

 a. Zasady postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

 b. Zasada bliskości

 c. Odzysk odpadów medycznych i weterynaryjnych

 d. Unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

 e. Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych


6. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi w związku z Covid-19


7. Zasady ewidencji odpadów:

 a. Ewidencja pełna a uproszczona

 b. Dokumenty ewidencji odpadów

 c. Praca na platformie BDO

 d. Jak postępować w sytuacjach niestandardowych (błędy w KPO, różnice mas)


8. Pozostałe obowiązki wytwórców odpadów


9. Odpowiedzialność karna


13:00 - Zakończenie (możliwe przedłużenie szkolenia do 1 godziny)


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

PROGRAM

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie online - 24 marca 2020

Szkolenie online - 21 kwietnia 2020

Szkolenie online - 4 listopada 2020

Szkolenie online dla SKY-NET - 10 listopada 2020

Szkolenie online - 19 grudnia 2020

Szkolenie online - 21 stycznia 2021

Szkolenie online dla Remondis Szczecin - 27 stycznia 2021

Szkolenie online - 10 marca 2021

Szkolenie online - 21 kwietnia 2021

Szkolenie online - 17 czerwca 2021

Szkolenie online - 25 sierpnia 2021

Przeszkoliliśmy z BDO niemal 2500 osób!

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Małgorzata Łukaszewicz


tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt:

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807